YAKITORIYA

Russia, Moscow, Novoslobodskaya metro station, Dolgorukovskaya 32 bld 1

Photo:
Spahic Ena

Project authors:
Zhukova Maria, Doroshko Maks, Makhonina Marija